Persoonlijke begeleiding

Over de begeleiding

Emotionele vragen

Vragen over leren

Lerarenbegeleiding

Hoe Waar Tarief

Kennismaken

ContactOver de begeleiding.

De begeleiding omvat gesprekken, via open vragen gevoerd, visualisaties, opdrachten en oefeningen, om zowel het denken, als het gevoelsleven, als de wil in te zetten bij het proces.

Bewustwording is een begin van een veranderingsproces.

Bij blijvende veranderingen zijn daarnaast het gevoel en de wil intensief betrokken en ze vragen een inzet van de ik-persoon van de hulpvrager.

We streven er naar om

  • het verleden helderder te zien en te ervaren
  • de eigen situatie in relatie tot de anderen, de omgeving, duidelijk waar te nemen
  • een beter zicht te krijgen op de eigen kwaliteiten: sterke en minder sterke kanten
  • wanneer dat van toepassing is, te werken aan meer zelfvertrouwen
  • te leren omgaan met onveranderbare zaken
  • met meer motivatie en helderheid naar de toekomst te kijken
  • idealen, dromen, plannen een krachtiger plek in het innerlijk te geven