Persoonlijke begeleiding

Over de begeleiding

Emotionele vragen

Vragen over leren

Lerarenbegeleiding

Hoe Waar Tarief

Kennismaken

Contact


Wie is degene die u begeleidt?

Mijn opleidingen:

  • leraar basisonderwijs
  • leraar voortgezet onderwijs
  • pedagoog
  • vrijeschoolleraar
  • NLP- master-practitioner

 

Mijn werkervaring:

  • gedurende 42 jaar, met name in het voortgezet onderwijs, in meerdere vakken, waaronder Frans en Nederlands

  • medestichter van twee scholen voor voortgezet onderwijs

  • sinds 12 jaar persoonlijk begeleider

  • begeleider van leraren, sinds 20 jaar

  • 5 jaar lang opleider en stagecoördinator bij stichting EVIE in Tourinne-Saint-Lambert, België.