Persoonlijke begeleiding

Over de begeleiding

Emotionele vragen

Vragen over leren

Lerarenbegeleiding

Hoe Waar Tarief

Kennismaken

Contact

Als een kind een angstprobleem of een andere "last" heeft, kan het geholpen worden zelf de oplossing te zoeken om met het probleem om te leren gaan.

 

Emotionele vragen

Voorbeelden uit de praktijk

  • Een 17-jarige jongen is eigenlijk al lang toe aan gericht leren en gericht doen. En ook is hij toe aan vrijheid. Hij kan het nauwelijks nog opbrengen om elke dag weer naar school te gaan en heeft de motivatie verloren om zich voor te bereiden op het eindexamen.
  • Een 12-jarig meisje is dermate beweeglijk dat zij niet in staat is het onderwijs te volgen. Zij leidt voortdurend haar klasgenoten af.
  • Een meisje van 14 jaar heeft een groot probleem om zich in te leven in de gevoelens van anderen. Zij leeft in haar eigen wereld, is lomp en bot en komt terecht in moeilijke situaties met leeftijdgenoten.
  • Een man heeft vanaf zijn vroege kinderjaren veel last van dwanghandelingen. Hij heeft al veel verschillende vormen van hulp gehad. De dwang beïnvloedt in sterke mate de verhouding met zijn partner.
  • Een man en vrouw hebben een stevig relatieprobleem. Ze geven aan dat ze met elkaar verder willen en vragen zich af hoe dat dan zou kunnen.
  • Een jongen van 25 voelt regelmatig boosheid in zich opkomen. Dat maakt dat hij in gezelschap moeilijk te peilen is. Hij heeft er last van. Waar komt die woede vandaan?
  • Een jonge vrouw van 25 merkt dat ze steeds meer moeite krijgt met haar vriendinnengroep. Ze wil niet langer meebewegen met de manier van doen in de groep. Ze wil op zoek gaan naar zichzelf en opnieuw haar relatie met de groep bepalen.
  • Een vrouw van 70 heeft er moeite mee om rustig en geduldig met haar man te communiceren. Ze lijken elkaar niet meer te verstaan.

Liever intro acte begeleiding zoeken,

wanneer je toch echt met elkaar verder wilt.